dilluns, 24 de desembre del 2012

22/12/12, es 5 putxets(gracia-cura-montision,sant miquel-bonany)

 Santuari de Cura-Randa

 Monti-sion-Porreres
 Sant Miquel-Montuiri

 Bonnany-Petra
 En Gori pujant al darrer puxet